Nadchodzące szkolenie online

17 czerwca 2021 - godz. 18:00

 

Zapraszamy na webinar "Praca pielęgniarki a jakość życia pacjentów chorych onkologicznie".
Telekonferencja adresowana jest do pielęgniarek oraz pielęgniarzy.

 

Tematyka szkolenia:
18:00 - 18:15
Rola pielęgniarek we wczesnej edukacji pacjentów.
prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska

18:15 - 18:35
Phesgo - pertuzumab+trastuzumab w jednej fiolce do podania podskórnego.
dr hab. n. med. Barbara Radecka

18:35 - 18:45
Phesgo okiem pielęgniarki. Praktyczne doświadczenia z podania podskórnego.
specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego,
p. Elżbieta Orządała

18:45 - 19:00
Chemioimmunoterapia w drobnokomórkowym raku płuca - aspekty bezpieczeństwa leczenia.
lek. med. Agnieszka Guzowska

19:00 - 19:30
Seksualność pacjentek i pacjentów w chorobie nowotworowej.
dr n. med. Robert Kowalczyk

19:30 - 19:45
sesja pytań i odpowiedzi

Bezpłatna rejestracja - kliknij tutaj

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa farmakoterapii PHESGO (pertuzumab trastuzumab):

 

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas otrzymywania produktu leczniczego PHESGO lub w ciągu 7 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki produktu leczniczego PHESGO, należy niezwłocznie zgłosić ciążę do lokalnego oddziału firmy Roche: Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym www.roche.pl/pl/bezpieczenstwo-produktow/zglaszanie-dzialan-niepozadanych.

Dodatkowe informacje będą zbierane w czasie trwania ciąży, w której doszło do narażenia na działanie produktu leczniczego PHESGO oraz w pierwszym roku życia niemowlęcia. Pozwoli to firmie Roche lepiej poznać bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego PHESGO oraz przekazać właściwe informacje organom ds. ochrony zdrowia, przedstawicielom zawodów medycznych i pacjentom. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z ChPL PHESGO.

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego Phesgo® znajduje się na stronie roche.pl.
Aktualna ChPL

▼ Produkt leczniczy Phesgo będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.
Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, +48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, https://smz.ezdrowie.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa,+48 22 345 1888, fax. +48 22 345 18 74, lub za pomocą formularza zgłoszeniowego, znajdującego się pod adresem internetowym: www.roche.pl/pl/bezpieczenstwo-produktow/zglaszanie-dzialan-niepozadanych.