*
*
*
*
*
*
*
*
  Email
  Telefon
  Fax
  List

W przypadku pilnych zapytań prosimy o umieszczenie takiej informacji w treści pytania lub kontakt telefoniczny:
nr tel. Informacja Medyczna: +48 22 345 15 58
nr tel. Recepcja Główna Roche Polska: +48 22 345 18 88

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie (podstawa prawna wynika z RODO i jest to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w innych przypadkach to wypełnienie obowiązku zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche - tj. art. 6 ust. 1 lit. f) i c). W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii, dotyczących zdrowia podstawą przetwarzania danych jest art. 9 ust.2 lit. i) tj. przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz art. 9 ust.2 lit. f) tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia ewentualnych roszczeń.

Administratorem danych osobowych jest Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28. Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym spółkom z grupy Roche. W przypadkach, w których może dochodzić do przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, transfer danych zabezpieczony jest umowami zawierającymi standardowe klauzule umowne obowiązujące w UE, które zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 27 grudnia 2004 r. (2004/915/WE) i 5 lutego 2010 r. (C(2010) 593) stanowią odpowiednie zabezpieczenia służące zapewnieniu zgodności z RODO. Oprócz standardowych klauzul umownych Roche może również wykorzystywać dodatkowe środki zabepieczające o charakterze kontraktowym, technicznym, jak również organizacyjnym. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przy konkretnym transferze danych, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (adres e-mail wskazany poniżej).

Dane będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie przez czas wymagany dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com

0%

M-PL-00000817