Badania Foundation Medicine można wykonać w każdym typie nowotworu

Kompleksowe profilowanie genomowe Foundation Medicine

 

Testy Foundation Medicine są badaniami kompleksowego profilowania genomowego, co oznacza, że z jednej próbki tkanki można uzyskać możliwie najpełniejszy obraz choroby. Foundation Medicine oferuje trzy rodzaje testów:
  • FoundationOne CDx - badanie z tkanki nowotworowej, przeznaczone dla wszystkich guzów litych
  • FoundationOne Liquid CDx - badanie z krwi obwodowej, przeznaczone dla wszystkich guzów litych
  • FoundationOne Heme - badanie z tkanki nowotworowej, przeznaczone dla mięsaków

Badania Foundation Medicine zamawia lekarz.


Raport z badania Foundation Medicine opracowany przez grupę ekspertów (bioinformatyków, biologów molekularnych, genetyków i klinicystów) jest dostarczany lekarzowi po około 14 dniach roboczych.
Raport zawiera:
  • Wykryte istotne zmiany w DNA komórek nowotworowych wraz z ich opisem
  • Propozycje terapii celowanych i immunoterapii (niezależnie od producenta) oraz badań klinicznych
  • Biomarkery odpowiedzi na immunoterapie oraz biomarkery odpowiedzi na inhibitory PARP w przypadku raka jajnika

Dbając o bezpieczeństwo pacjentów oraz wiarygodność wyników, badania Foundation Medicine są zwalidowane, posiadają certyfikat CE IVD i przeprowadzane są w laboratoriach spełniających najwyższe standardy jakości (ISO 15189).

 

Biopsja płynna

 

FoundationOne Liquid sekwencjonuje DNA pozakomórkowe uwolnione z guza pierwotnego lub przerzutu, co pozwala uchwycić pełny obraz heterogennej choroby w miarę jej rozwoju. Małoinwazyjna, zaaprobowana przez FDA biopsja płynna stosowana może być jako alternatywa lub uzupełnienie badania FoundationOne CDx w optymalnym czasie, z korzyścią dla pacjenta.

Zobacz więcej, zrób więcej

 

Skontaktuj się z nami:

 

numer telefonu: +48 723 970 228 oraz 22 345 18 88 wew. 7 
adres e-mail: polska.fmi@roche.com