Valcyte (walgancyklowir) 

 

Szczegółowe informacje o leku Valcyte

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

 

O leku:


Valcyte (walgancyklowir)  jest prolekiem, który po podaniu doustnym, szybko i w znacznym stopniu zostaje metabolizowany do gancyklowiru przez jelitowe i wątrobowe esterazy. Działanie wirusostatyczne gancyklowiru wynika z hamowania syntezy DNA wirusa. Gancyklowir jest syntetycznym analogiem 2’-deoksyguanozyny i hamuje replikację herpeswirusów.

Produkt leczniczy Valcyte stosowany jest w leczeniu cytomegalowirusowego (CMV) zapalenia siatkówki oraz w zapobieganiu chorobie CMV po przeszczepieniu narządu miąższowego.

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Valcyte 50 mg/ml proszek do sporządzania roztworu doustnego


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Valcyte

M-PL-00000853