Pegasys (peginterferon alfa-2a) 

 

Szczegółowe informacje o leku Pegasys

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

 

O leku:


PEGASYS (peginterferon alfa-2a) jest interferonem o przedłużonym działaniu. Pegylowana postać interferonu alfa-2a powstaje w wyniku sprzężenia cząsteczki interferonu alfa-2a z cząsteczką PEG (bis-monometoksyglikolu polietylenowego). Ten produkt leczniczy wykazuje działanie przeciwwirusowe i antyproliferacyjne.

Pegasys jest stosowany w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B lub przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Pegasys 90 µg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
- Pegasys 135 µg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
- Pegasys 180 µg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

- Pegasys 180 µg roztwór do wstrzykiwań, fiolka


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Pegasys

M-PL-00000845