Invirase (sakwinawir) 

 

Szczegółowe informacje o leku Invirase

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

O leku:


INVIRASE (sakwinawir) należy do grupy leków nazywanych inhibitorami proteazy. Selektywnie hamuje proteazę HIV zapobiegając w ten sposób wytwarzaniu dojrzałych, zakaźnych cząstek wirusa.

Produkt leczniczy Invirase wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów zakażonych wirusem HIV-1 tylko w skojarzeniu z rytonawirem i innymi preparatami przeciwretrowirusowymi.

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Invirase 500 mg tabletki powlekane


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Invirase

M-PL-00000838