Fuzeon (enfuwirtyd) 

 

Szczegółowe informacje o leku Fuzeon

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

O leku:


FUZEON (enfuwirtyd) należy do grupy terapeutycznej zwanej inhibitorami fuzji. Blokuje fuzję pomiędzy otoczką lipidową wirusa a błoną komórkową, zapobiegając tym samym wniknięciu wirusowego RNA do komórki docelowej.

Fuzeon w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi jest stosowany w leczeniu pacjentów zakażonych ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV, z ang. human immunodeficency virus).

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Fuzeon 90 mg/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Fuzeon

M-PL-00000834