CellCept (mykofenolan mofetylu) 

 

Szczegółowe informacje o leku CellCept

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

O leku:


CellCept (mykofenolan mofetylu) należy do grupy leków immunosupresyjnych.

Aktywny metabolit mykofenolanu mofetylu, kwas mykofenolowy określany skrótem MPA, hamuje syntezę puryn de novo bez wbudowywania się w strukturę DNA. Proliferacja limfocytów T oraz B jest wybitnie uzależniona od syntezy puryn de novo, podczas gdy komórki innego typu dysponują alternatywnymi drogami syntezy. Dlatego MPA wywiera silniejsze działanie cytostatyczne na limfocyty niż na inne komórki. Wykazano, że limfocyty T pełnią kluczową rolę w identyfikacji obcych antygenów przeszczepionego narządu, prowadząc do reakcji ostrego odrzucania przeszczepu. Dlatego przy procedurze transplantacji stosowane są leki hamujace profiferację limfocytów T.

CellCept stosowany jest w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepionego narządu - nerki, serca lub wątroby u dorosłych biorców narządów oraz  dzieci po transplantacji nerek.

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- CellCept 250 mg kapsułki   

- CellCept 500 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji   

- CellCept 1 g/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 

- CellCept 500 mg tabletki powlekane


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego CellCept

M-PL-00000830