RoActemra (tocilizumab) 

 

Szczegółowe informacje o leku RoActemra

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

O leku:


RoActemra (tocilizumab) to przeciwciało monoklonalne będące inhibitorem receptora dla interleukiny 6 (IL-6R). Interleukina 6 (IL-6) jest cytokiną prozapalną odpowiedzialną między innymi za objawy stawowe (destrukcję kości i stawów) oraz pozastawowe (niedokrwistość, depresję, wysokie stężenie CRP) w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Lek RoActemra wiąże się swoiście z receptorami IL-6, zarówno rozpuszczalnymi, jak i związanymi z błonami komórkowymi, przez co hamuje przekazywanie sygnału – w konsekwencji dochodzi do zahamowania progresji zmian stawowych oraz ustąpienia objawów ogólnoustrojowych.

Lek RoActemra stosowany jest w leczeniu:

  • reumatoidalnego zapalenia stawów,
  • młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów,
  • olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic (ang. GCA),
  • ciężkiego lub zagrażającego życiu zespołu uwalniania cytokin (ang. cytokine release syndrome, CRS).

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- RoActemra 162 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

- RoActemra 162 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym napełnionym    

- RoActemra 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego RoActemra

M-PL-00000849