MabThera (rytuksymab) 

 

Szczegółowe informacje o leku MabThera

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

 

O leku:

 

MABTHERA (rytuksymab) to przeciwciało monoklonalne, które wiąże się z antygenem CD20 obecnym zarówno na prawidłowych, jak i zmienionych nowotworowo limfocytach B i uruchamia mechanizmy układu odpornościowego prowadzące do rozpadu komórek B.

Rytuksymab stosowany jest w leczeniu chorób hematologicznych oraz autoimmunologicznych.

W hematologii lek MABTHERA stosowany jest w leczeniu:

  • dorosłych pacjentów, chorych na chłoniaki nieziarnicze (NHL), tj.: chłoniaki grudkowe (FL) i chłoniaki rozlane z dużych komórek B (DLBCL), jak również u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL);
  • pacjentów pediatrycznych (w wieku ≥ 6 miesięcy do < 18 lat), chorych na: chłoniaki rozlane z dużych komórek B (DLBCL), chłoniaka Burkitta (BL), białaczkę typu Burkitta (BAL), chłoniaka przypominającego chłoniak Burkitta (BLL).

Choroby o podłożu autoimmunologicznym, w leczeniu których stosuje się rytuksymab to: reumatoidalne zapalenie stawów, ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń i mikroskopowe zapalenie naczyń oraz pęcherzyca zwykła.

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- MabThera 100 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

- MabThera 500 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

- MabThera 1400 mg roztwór do wstrzykiwań podskórnych

- MabThera 1600 mg roztwór do wstrzykiwań podskórnych


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego MabThera