Zelboraf (wemurafenib) 

 

Szczegółowe informacje o leku Zelboraf

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

O leku:


Zelboraf stosuje się w leczeniu dorosłych chorych na czerniaka, który rozprzestrzenił się do innych części ciała lub nie może zostać usunięty chirurgicznie. Zelboraf można stosować jedynie u pacjentów, u których nowotwór wykazuje zmianę (mutację) w białku „BRAF" (mutacja V600 genu BRAF). Zelboraf działa jako inhibitor na białko o nazwie „BRAF”, które odgrywa ważną rolę w procesie kontrolowania wzrostu komórek nowotworowych. Lek ten spowalnia lub zatrzymuje rozwój nowotworu. 
 
Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Zelboraf 240 mg tabletki powlekane

Materiały do pobrania


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Zelboraf

M-PL-00000855