Xeloda (kapecytabina) 

 

Szczegółowe informacje o leku Xeloda

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

 

O leku:


Xeloda (kapecytabina) jest pozbawionym cytotoksyczności karbaminianem fluoropirymidyny, który działa jako doustny prekursor cytotoksycznej cząsteczki 5-fluorouracylu (5-FU, lek z grupy antymetabolitów). Kapecytabina jest aktywowana w procesie kilku reakcji enzymatycznych. Enzym odpowiedzialny za ostateczną konwersję do 5-FU, fosforylaza tymidynowa (ThyPase), jest obecny w tkankach guza. Występuje zwykle również w prawidłowych tkankach, chociaż w niższym stężeniu.

Produkt leczniczy Xeloda stosowany jest w chemioterapii nowotworów złośliwych - w leczeniu raka jelita grubego, raka żołądka i raka piersi.

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Xeloda 150 mg tabletki powlekane

- Xeloda 500 mg tabletki powlekane


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Xeloda

M-PL-00000854