Tarceva (erlotynib) 

 

Szczegółowe informacje o leku Tarceva

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

 

O leku:


Tarceva (erlotynib) jest tzw. inhibitorem kinazy tyrozynowej receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Wykazano że receptor EGFR ulega ekspresji na powierzchni komórek prawidłowych i nowotworowych a jego hamowanie prowadzi do zatrzymania podziałów komórki i (lub) jej śmierci. Lek jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, w przypadku którego stwierdza się obecność mutacji aktywujących EGFR.
 
Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- tabletki powlekane zawierające odpowiednio 25 mg, 100 mg lub 150 mg erlotynibu w postaci chlorowodorku erlotynibu

Materiały do pobrania


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Tarceva