Erivedge (wismodegib) 

 

Szczegółowe informacje o leku Erivedge

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

O leku:


Erivedge stosuje się w leczeniu osób dorosłych z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem podstawnokomórkowym, u których lekarz zdecydował, iż leczenie zabiegiem chirurgicznym lub radioterapią jest niewłaściwe. Erivedge jako drobnocząsteczkowy inhibitor białka SMO, hamuje jego funkcję, tym samym prowadząc do zablokowania przekazywania sygnału szlakiem Hedgehog. Lek ten spowalnia lub zatrzymuje rozwój raka podstawnokomórkowego. 
 
Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Erivedge 150 mg kapsułki twarde

Materiały do pobrania


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Erivedge

M-PL-00000832