Cotellic (kobimetynib) 

 

Szczegółowe informacje o leku Cotellic

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

O leku:


Cotellic stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów chorych czerniaka, który rozprzestrzenił się do innych części ciała lub nie może być usunięty chirurgicznie. Cotellic można stosować tylko u pacjentów, u których nowotwór wykazuje zmianę (mutację) w białku „BRAF" (mutacja V600 genu BRAF). Cotellic działa jako inhibitor na białko o nazwie „MEK”, które odgrywa ważną rolę w procesie kontrolowania wzrostu komórek nowotworowych. Stosowany w skojarzeniu z lekiem Zelboraf (wemurafenib), który działa na zmodyfikowane białko „BRAF", Cotellic dodatkowo spowalnia lub zatrzymuje rozwój nowotworu.
 
Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Cotellic 20 mg tabletki powlekane

Materiały do pobrania


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Cotellic

M-PL-00000831