Avastin (bewacyzumab) 

 

Szczegółowe informacje o leku Avastin

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

 

O leku:


Avastin (bewacyzumab) jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, łączącym się wybiórczo z czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyń (ang. vascular endothelial growth factor - VEGF), który jest obecny w wyściółce naczyń krwionośnych i limfatycznych w organizmie. Białko VEGF powoduje wzrost naczyń krwionośnych w obrębie guza. Połączenie bewacyzumabu z VEGF powoduje zatrzymanie wzrostu guza nowotworowego poprzez zahamowanie powstawania naczyń krwionośnych, które zaopatrują guza w tlen i substancje odżywcze.

Avastin stosowany jest głównie w leczeniu raka jelita grubego oraz raka jajnika.

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Avastin 25 mg/ml - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Avastin