Alecensa (alektynib)

 

Szczegółowe informacje o leku Alecensa

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

O leku:


Alecensa (alektynib) jest inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK, lekiem wykorzystywanym w terapii dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Ten typ nowotworu występuje u około 5% chorych na NDRP, częściej u osób młodszych i niepalących oraz charakteryzuje się gorszym rokowaniem w stosunku do innych podtypów raka płuca ze względu na znacznie większe ryzyko przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Lek przyjmowany jest doustnie w postaci kapsułek 2 x 600mg/dobę do wystąpienia progresji choroby lub nieakceptowalnej toksyczności.
 
Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- kapsułki twarde zawierające chlorowodorek alektynibu w ilości 150 mg alektynibu

Materiały do pobrania

Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Alecensa