Ocrevus (okrelizumab) 

 

Szczegółowe informacje o leku Ocrevus

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

 

O leku:

 

Wskazania:

Produkt leczniczy Ocrevus jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego (ang. relapsing forms of multiple sclerosis, RMS), z aktywną chorobą, definiowaną na podstawie cech klinicznych lub radiologicznych.

Produkt leczniczy Ocrevus jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z wczesną pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (ang. primary progressive multiple sclerosis, PPMS) ocenianą na podstawie czasu trwania choroby i poziomu niesprawności, a także cech radiologicznych charakterystycznych dla aktywności zapalnej.

Mechanizm działania:

Okrelizumab jest rekombinowanym humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, które jest selektywnie skierowane przeciwko limfocytom B z ekspresją antygenu CD20.

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Każda fiolka zawiera 300 mg okrelizumabu w 10 ml w stężeniu 30 mg/ml.

Podanie leku

Obsługa Biblioteki Ocrevus w pompie infuzyjnej

Materiały do pobrania

Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Ocrevus