NeoRecormon (epoetyna beta) 

 

Szczegółowe informacje o leku NeoRecormon

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

O leku:


Epoetyna beta to rekombinowana ludzka erytropoetyna. Epoetyna beta wytwarzana jest metodą inżynierii genetycznej i działa w dokładnie taki sam sposób, jak naturalny hormon erytropoetyna. Erytropoetyna jest glikoproteiną pobudzającą tworzenie się erytrocytów z komórek prekursorowych. Jest czynnikiem pobudzającym mitozę i hormonem odpowiedzialnym za różnicowanie się komórek.

Lek stosowany jest głównie w leczeniu niedokrwistości w przebiegu przewlekłej choroby nerek oraz w leczeniu objawowej niedokrwistości u dorosłych pacjentów otrzymujących chemioterapię z powodu choroby nowotworowej.

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

- Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce:
NeoRecormon 500 j.m.
NeoRecormon 2 000 j.m.
NeoRecormon 3 000 j.m.
NeoRecormon 4 000 j.m.
NeoRecormon 5 000 j.m.
NeoRecormon 6 000 j.m.
NeoRecormon 10 000 j.m.
NeoRecormon 20 000 j.m.
NeoRecormon 30 000 j.m.

- NeoRecormon wielodawkowy 50 000 j.m. liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego NeoRecormon

M-PL-00000843