Mircera (glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta) 

 

Szczegółowe informacje o leku Mircera

(Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka dołączona do opakowania)
 

O leku:


MIRCERA stymuluje erytropoezę poprzez interakcję z receptorem erytropoetyny w komórkach macierzystych szpiku kostnego. Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta  w odróżnieniu od epoetyny, jest aktywatorem receptora erytropoetyny o ciągłym działaniu, lek charakteryzuje się wydłużonym czasem półtrwania. Jako główny czynnik regulujący erytropoezę, naturalna erytropoetyna jest wytwarzana w nerkach i uwalniana do krwioobiegu w reakcji na niedotlenienie. W reakcji na niedotlenienie naturalna erytropoetyna wchodzi w interakcję z komórkami macierzystymi linii erytrocytów, zwiększając wytwarzanie czerwonych krwinek.

Lek stosowany jest w leczeniu niedokrwistości związanej z przewlekłą chorobą nerek.

Pełne brzmienie wskazań do stosowania znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Postać leku:

Roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce:
- Mircera 30 µg/0,3 ml
- Mircera 40 µg/0,3 ml
- Mircera 50 µg/0,3 ml
- Mircera 60 µg/0,3 ml
- Mircera 75 µg/0,3 ml
- Mircera 100 µg/0,3 ml
- Mircera 120 µg/0,3 ml
- Mircera 150 µg/0,3 ml
- Mircera 200 µg/0,3 ml
- Mircera 250 µg/0,3 ml
- Mircera 360 µg/0,6 ml


Referencja:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Mircera

M-PL-00000842